.

ספר חדש בהוצאת ראובן מס ירושלים

אורות האדם והנפש

משנתו הפסיכולוגית של הראי"ה קוק

וכלים ליישומה

מאת ד"ר ברוך כהנא

בסדרת "נשמה" - סדרה בפסיכולוגיה יהודית

 

ספר זה, אורות האדם והנפש, מציג את משנתו הפסיכולוגית של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, ומסביר כיצד היא רלוונטית לכל אדם ואדם: הן למי שמעוניין להבין את עצמו ולהתפתח, הן לאנשי מקצוע השואפים להבין את מטופליהם ולקדם את התהליך הטיפולי, והן להתעמק במשנתו של הרב.

רבים מכירים את משנתו של הרב. אלא שהרוב מכירים את צדדיה הלאומיים של משנתו, ואילו צדדיה הפסיכולוגיים נותרו עלומים, וכמעט שאינם מוכרים, אפילו לחלק מתלמידיו. כדאי לדעת שהרב יצר תורה פסיכולוגית עמוקה ועשירה, היכולה לשפוך אור מיוחד על נפש האדם.

הפסיכולוגיה של הרב קוק מבוססת על הפסיכולוגיה החסידית, אבל היא מפתחת אותה באופן מקורי ונועז. היא מבוססת על אמונה עמוקה: אמונה באדם, בטוב המקורי והעמוק הקיים בו, ברצונו להיטיב לעולם כולו. עם זאת, היא אינה מתעלמת מצדדיה האפלים של הנפש. היא יודעת להצביע ללא רתיעה על צדדיה הקשים ביותר של הנפש, על שפלויותיה ואומללותה. היא מצליחה להראות כיצד כל אלה נובעים מאותו רצון להיטיב, שהתעוות ונשבר. מתוך ההבנה העמוקה של סיבוכי הנפש, עולות בבהירות מסקנות לגבי דרכי התמודדותה, והדרך להתגבר על הכשלים הממלאים את חיינו.

***

דר' ברוך כהנא, פסיכולוג קליני-מדריך, חבר במכון היונגיאני, תלמידו של פרופ' מרדכי רוטנברג, המוכַּר כ'אבי הפסיכולוגיה היהודית המתחדשת', מלמד באוניברסיטה העברית ונמנה על מייסדי מכון רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית. הוא עוסק שנים רבות ביישום פסיכולוגי וטיפולי של מקורות היהדות. ספרו הקודם, שבירה ותיקון, העוסק ברעיונות פסיכולוגיים ממקורות החסידות, יצא גם הוא בהוצאת ראובן מס.

תוכן ספרו החדש של ד"ר ברוך כהנא: אורות האדם והנפש

 תוכן העניינים

תודות 5

תוכן הענינים 9

מבוא 15

הרהורי פתיחה 17

מפגש עם כתבי הרב קוק 19

לימודי פסיכולוגיה 21

פסיכולוגיה ונאורות 23

פסיכולוגיה יהודית וחסידות 26

בחזרה לרב קוק 29

אז והיום (א) - החסידות והעולם המודרני 30

אז והיום (ב) - העולם המודרני והעולם הפוסטמודרני 33

הרב קוק בעולם הפוסטמודרני 34

מודרניזם ופוסטמודרניזם (א) 37

מודרניזם ופוסט מודרניזם (ב) 38

דרכי מילוט והתמודדות 41

כמה מילים על פסיכולוגיה 44

עוד שתי הערות מקדימות: על הרב, תולדותיו והגותו 45

האומנם שיטה? 48

פרק מקדים - תיאוריה פסיכולוגית יהודית 52

תיאוריה פסיכולוגית ותרבות 53

פסיכולוגיה יהודית 54

נקודת המוצא - הנשמה 55

פסיכולוגיה יהודית או אוניברסלית? 56

מילה אישית 57

       פרק א - העצמי כיסוד הכל 58

המסתורין 58

חינוך, טיפול ומסתורין 61

הטיפול הפסיכואנליטי ו"האופי העצמי" 64

מקור המסתורין 66

גלגולי מושג ה"אני" בפילוסופיה המודרנית 68

הפסיכולוגיה המערבית והכחשת המסתורין 70

עצמי אמיתי, עצמי כוזב, ואלוהים 82

על האמונה 85

אז מאיפה בא הרוע? 87

עצמי, ארכיטיפים וקומפלקסים 90

          פרק ב - הכמיהה לטוב מוחלט, והכרחיות הצמצום 92

השורש - הכמיהה לאושר 92

אושר אנוכי או אידיאליסטי? 93

ייחודיותו של הטוב העצמי 96

הכמיהה לטוב והופעתה בילדות 97

הכמיהה לטוב בפסיכואנליזה 100

משמעותו העמוקה של המוסר 103

הכלל והפרט 104

על הטוב ועל הרע 107

הכרחיות הצמצום 110

הצמצום והרוע 116

נספח לפרק ב - מה מפחיד במושג ה"טוב"? 121

הסתייגות ראשונה - הפסיכואנליזה כמדע "ניטראלי" 122

הסתייגות שנייה - "פוסטמודרניות" 124

הסתייגות שלישית: העצמי כולל טוב ורע 128

          פרק ג - שני אופני היסוד של היחס למציאות, והתפתחותם 133

שני אופנים של תפיסה והכרה 135

עולם ריק ומנוכר 137

קדימת הניכור 139

היצר וה"איד" 140

הולדת המשמעות 142

הולדת הדיאלוג 145

אהבת הזולת 147

סיכום ביניים 149

האגו והאיד 151

גאווה וניכור 157

עצמי כוזב, גאווה ועצבות 161

פנימיות הנפש וחיצוניותה - מהלך התפתחותי 166

שתי נפשות האדם 171

סיכומו של דבר 176

     פרק ד - יצר המוות, והופעתם של כוחות הרסניים באמת

נשמות של עולם התוהו 180

יצר המוות 182

כמיהת ההרס 185

סיכום ביניים אמביוולנטי 191

        פרק ה - היצרים - שורשם ונפילתם 195

שבירת הכלים 196

היצר המיני בפסיכואנליזה ובמשנת הרב 198

המיניות ושורשיה 200

הנפילה 202

גילוי עריות 202

הפקרות מינית 203

יצר המין וחרדת המוות 206

סיכום: היחס ליצרים, ולכל תופעה רעה ומאמללת 208

האם יש תופעות נפשיות שאינן נובעות מהכמיהה לטוב? 208

העלאת הניצוצות 213

סיכומו של דבר 213

         פרק ו - כמיהת ההרמוניה וכורח המאבק 215

דיאלקטיקה ודיאלוגיה 215

השוני וההשלמה ההדדית 217

הרמוניה ודיסהרמוניה 221

         פרק ז - עולם החינוך - ההתפתחות מילדות לבגרות 225

משמעות החינוך 225

התינוק ומשפחתו 226

מי מקבל ממי? 227

ילדות ואמונה 229

ילדות - בין טהרה לפראות 230

פראיות הילדות 233

איטיות ההתפתחות 236

התבגרות-משהו חדש מתחיל... 238

מתבגרים נצחיים 245

הכי חשוב - לעולם לא לדחות את הנער! 246

בגרות - רק לא לקפוא על השמרים 248

סיכומו של דבר 250

        פרק ח - תיקון המידות ומשמעותו הנפשית 251

חלק א: התמודדות הנפש עם כשליה 251

עולם של סיבוכים נפשיים 251

אמונת האדם בעצמו 253

הכנעה הבדלה והמתקה 255

הכנעה - כפיית הרע וסכנותיה 256

הבדלה - בין טוב לרע 260

בירור העבר 266

"סיפור מיטבי" ו"שלחון" 269

כאב הבירור 275

חירות ואחריות 276

אחריות ואשמה 282

המתקה - חזרה לכמיהת הטוב 285

חלק ב: יישום הדברים לחינוך ופסיכותרפיה 288

ערך הדיבור 289

בירור והכלה 290

בירור והפרדה 293

סכנת ההזדהות עם הרע 295

המטפל וה"צדיק" 296

סיכומו של דבר 298

      פרק ט - האדם, ההוויה, והאל 299

מטפיזיקה ופסיכולוגיה 300

אדם ומציאות 301

"עצמי" אנושי ו"עצמי" קוסמי 303

ההגות המדעית והאל 305

המציאות כסובייקט 306

לאן חותרת "האישיות העולמית"? 309

האומנם חשיבה מודרניסטית? 314

השתלמות ותשובה 316

שתי התייחסויות לאל 317

המציאות כדיאלוג 321

ניכור הכפירה 323

האדם והאל 326

שירת המציאות 330

אמונה שהיא כפירה, כפירה שהיא אמונה 330

הכרחיות הכפירה 331

נזקיה הנפשיים של הכפירה 334

ולבסוף, מילה על עם ישראל 336

אפילוג 339

המפגש 344

האכזבה 346

מה קרה? 347

המציאות אינה שוקטת על שמריה 350

    סיום (עכשיו באמת) 351

מחיר הספר 98.00 ש"ח כולל מע"מ

לרגל ההשקה, המשלוח בדואר חינם

ניתן גם לקבל הספר במשרדי הוצאת ראובן מס,

רחוב רמב"ן 25 ירושלים, ימים א-ה, שעות 16.00-09.30

לתיאום טלפוני: 02-6277863

ניתן לשלם בטלפון בכרטיס אשראי

או בהעברה בנקאית בתיאום עם המשרד

או בפייפאל לחשבון  rmass@barak.net.il

מבצע מיוחד למעוניינים בשני ספריו של ד"ר ברוך כהנא:

אורות האדם והנפש + שבירה ותיקון: 180.00 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.